HĐND tỉnh Bình Dương khóa X vừa tổ chức Kỳ họp thứ 15 (chuyên đề) thông qua hồ sơ trình phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quy hoạch tỉnh Bình Dương tuân thủ Luật Quy hoạch năm 2017, đặc biệt bám sát Nghị quyết số 24-NQ/TW và Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Nội dung Quy hoạch tỉnh Bình Dương được nghiên cứu công phu, nghiêm túc; phân tích, xây dựng dựa trên hệ thống thông tin, dữ liệu khá đầy đủ về hiện trạng, tiềm năng và khả năng phát triển, đảm bảo tính khả thi. Quy hoạch xây dựng chiến lược phát triển, kết nối hạ tầng đô thị, giao thông và hạ tầng xã hội với Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và TP.HCM, nhằm nắm bắt cơ hội, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của Bình Dương.

Đại biểu biểu quyết thông qua hồ sơ Quy hoạch tỉnh (ảnh: ĐC)

Theo Quy hoạch, mục tiêu phát triển đến năm 2030, Bình Dương cùng với các tỉnh, thành trong vùng Đông Nam bộ thành vùng động lực tăng trưởng quan trọng của quốc gia, thúc đẩy và lan tỏa phát triển với các địa phương trong vùng, một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện; trung tâm công nghiệp dịch vụ hiện đại; đô thị phát triển bền vững theo mô hình tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu; khu vực vững chắc về quốc phòng - an ninh và hợp tác, cạnh tranh quốc tế. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân thời kỳ 2021-2030 đạt khoảng 10%/năm.

Tầm nhìn đến năm 2050, Bình Dương trở thành vùng đô thị, công nghiệp, dịch vụ hiện đại, mang tầm khu vực và quốc tế, là một trong những đầu tàu thúc đẩy phát triển kinh tế quốc gia với động lực tăng trưởng chính là công nghiệp, dịch vụ, đổi mới sáng tạo, có cơ sở kinh tế vững chắc, sức cạnh tranh cao. Người dân có mức thu nhập tương đương các nước phát triển; kinh tế phát triển bao trùm, hài hòa giữa các khu vực.

Bình Dương đặt mục tiêu sẽ trở thành vùng đô thị, công nghiệp, dịch vụ hiện đại, mang tầm khu vực và quốc tế vào năm 2050 (ảnh: Thiên Lý)

Các đại biểu đã nhất trí biểu quyết thông qua hồ sơ Quy hoạch tỉnh để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật.

Việc xem xét, thông qua Quy hoạch nhằm đảm bảo điều kiện, thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, làm cơ sở thực hiện các mục tiêu, chiến lược mà tỉnh Bình Dương đang thực hiện trong thời kỳ từ nay đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Theo: Thiên Lý/VOV TP.HCM

Nguồn: https://vov.vn/kinh-te/binh-duong-duoc-quy-hoach-thanh-vung-do-thi-tang-truong-xanh-post1100473.vov