Tính đến hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước với 5 thành phố. Tất cả 5 khu vực này đặc biệt này sẽ không được phân lô bán, bán nền theo quy định của Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025.

Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực trong năm 2025 quy định, không được chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho cá nhân tự xây dựng nhà ở, tự phân lô bán nền trong khu vực các phường, quận, thành phố của đô thị loại đặc biệt, loại I, II và III và thuộc trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để đầu tư dự án xây dựng nhà ở theo quy định của Luật Đất đai.

Đối với các khu vực còn lại, UBND cấp tỉnh căn cứ điều kiện của địa phương để xác định các khu vực chủ đầu tư dự án được chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật cho cá nhân tự xây dựng nhà ở.

Theo đó, tỉnh Bình Dương có 1 đô thị loại I, 1 đô thị loại II và 3 đô thị loại III nằm trong diện không được phép phân lô, bán nền.

Cụ thể, Thành phố Thủ Dầu Một là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa của tỉnh Bình Dương, được Thủ tướng ký Quyết định công nhận thành phố Thủ Dầu Một là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Bình Dương vào tháng 12 năm 2017. Đây sẽ là khu vực không được phép phân lô bán nền.

Thành phố Dĩ An là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Bình Dương. Dĩ An chính thức lên thành phố từ tháng 4/2020 và trở thành thành phố loại II vào ngày 27/3/2023.

Tp.Thuận An là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Bình Dương cũng không được phép phân lô, bán nền.

Hai khu vực còn lại ở Bình Dương là Tp.Tân Uyên và thị xã Bến Cát là hai đô thị loại III trực thuộc tỉnh Bình Dương sẽ không được phân lô bán nền từ tháng 1/2025. Trong đó, Bến Cát sẽ chính thức trở thành thành phố thứ 5 của Bình Dương vào ngày 1/5/2024.

Như vậy, tỉnh này chỉ còn huyện Phú Giáo và huyện Dầu Tiếng là 2 khu vực được phép phân lô bán nền theo quy định của Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ 1/1/2025.

Nguồn: https://markettimes.vn/o-binh-duong-khu-vuc-nao-khong-bi-cam-phan-lo-ban-nen-55461.html