Để thống nhất dự thảo Quyết định trước khi ban hành, UBND tỉnh lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Quyết định quy định điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh.​​​


Theo đó, áp dụng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có nhu cầu tách thửa, họp thửa đất; cơ quan Nhà nước có thẩm quvền thực hiện thủ tục về tách thửa, hợp thửa đất theo quy định của pháp luật; tổ chức, cá nhân khác có quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc thực hiện thủ tục tách thửa đất, hợp thửa đất.

Quy định không áp dụng đối với các trường hợp: Chuyển quyền sử dụng đất trọn thửa; bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng nhà thuộc sở hữu Nhà nước; các trường hợp tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất; đất hiến tặng cho Nhà nước, đất tặng cho hộ gia đình, cá nhân đề xây dựng nhà tình thương, nhà tình nghĩa.

Cụ thể, diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất:

- ​Đất nông nghiệp theo quy hoạch sử dụng đất là đất phi nông nghiệp:

2022-07-04_100421.jpg

- ​​Đất nông nghiệp theo quy hoạch sử dụng đất là đất​ nông nghiệp:

* Phương án 1:

2022-07-04_100550.jpg 

Ưu điểm của phương án này là diện tích tách thửa lớn, cơ bản đảm bảo cho việc sử dụng, khai thác cho mục đích nông nghiệp, phù hợp với góp ý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 788/SNN-NN ngày 22/4/2022. Về hạn chế: Không phù hợp với tình hình quản lý sử dụng đất tại các địa bàn như thành phố Dĩ An, Thuận An, Thủ Dầu Một, thị xã Bến Cát. Các địa bàn này đ​ề nghị giữ nguyên diện tích tối thiêu được phép tách thửa theo Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND.

* Phương án 2: 

Tại thành phố Dĩ An, thành phố Thuận An, thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Tân Uyên, thị xã Bến Cát:

phuong an 2lykqq.jpg

Tại huyện Bàu Bàng, huyện Bắc Tân Uyên, huyện Dầu Tiếng, huyện Phú Giáo:

2022-07-04_101135.jpg

Ưu điểm: Diện tích tách thửa phù hợp với tình hình quản lý sử dụng đất tại các địa bàn trong tỉnh, phù hợp với ý kiến góp ý của các địa phương.

- Đất phi nông nghiệp:

+ Đối với đất ở:

datpnn2022-07-04_101603.jpg

+ Đối với đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở): Việc tách thửa đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở) nằm ngoài các khu công nghiệp, cụm công nghiêp được căn cứ cụ thể vào dự án đầu tư đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt nhưng phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt.

Về quy định cụ thể để thực hiện việc tách thửa: Diện tích thửa đất mới và diện tích còn lại của thửa đất sau khi tách thửa phải lớn hơn hoặc bằng diện tích tối thiểu của từng loại đất tương ứng, sau khi đã trừ phần diện tích đất thuộc hành lang bảo vệ các công trình theo quy định của pháp luật.

Đối với thửa đất có nhiều loại đất thì việc xem xét tách thửa chỉ áp dụng cho một loại đất nếu có đủ điều kiện, sau khi trừ phần diện tích đất thuộc hành lang bảo vệ các công trình theo quy định.

Thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách phải tiếp giáp đường do Nhà nước quản lý, đảm bảo có bề rộng mặt tiền tối thiểu 04m đối với thửa đất khi tiếp giáp với đường có bề rộng chỉ giới đường đỏ <19m; đảm bảo có bề rộng mặt tiền tối thiểu 05m đối với thửa đất khi tiếp giáp với đường có bề rộng chỉ giới đường đỏ >19m.

Trường hợp tách thửa đất ở, tách thửa đất nông nghiệp theo quy hoạch sử dụng đất là đất phi nông nghiệp, giao UBND các huyện, thị xã, thành phố ban hành danh mục các tuyến đường, đoạn đường đã đầu tư đủ các công trình hạ tầng kỹ thuật gồm: Đường giao thông do Nhà nước quản lý theo quy định, tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước. Trường hợp các tuyến đường, đoạn đường chưa đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy định thì tối thiểu phải đáp ứng đủ hai điều kiện là tiếp giáp đường giao thông do Nhà nước quản lý và tuyến cấp điện đủ tiêu chuẩn kỹ thuật của ngành điện trên cơ sở căn cứ điều kiện thực tế hoặc kế hoạch đầu tư trung hạn, để xem xét, giải quyết tách thửa.

Trường hợp thửa đất tiếp giáp đường theo quy hoạch phân khu thì người sử dụng đất được phép tách thửa sau khi đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật đã được đầu tư theo đúng quy hoạch phân khu đã được duyệt, đúng theo quy trình quy định, đảm bảo kết nối hạ tầng kỹ thuật trong khu vực.

Trường hợp đất ở thuộc các dự án đã được Nhà nước giao đất, phân lô theo quy hoạch chi tiết được duyệt thì thửa đất được tách thửa theo dự án và quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, sau khi được cơ quan chuyên môn về xây dựng kết luận chủ đầu tư dự án đã đầu tư hoàn thành các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu.

Người sử dụng đất được hợp thửa đất khi đáp ứng điều kiện: Các thửa đất khi hợp thửa phải liền kề nhau và cùng chủ sử dụng đất. Các thửa đất có cùng mục đích sử dụng đất theo Giấy chứng nhận đã cấp. Thửa đất sử dụng vào nhiều mục đích được hợp với thửa đất có 01 mục đích sử dụng và phải cùng mục đích sử dụng của một trong các mục đích sử dụng của thửa đất hợp thửa.

Đóng góp ý kiến tại đây


Nguồn: https://www.binhduong.gov.vn/tin-tuc/2022/07/666-lay-y-kien-du-thao-quy-dinh-dien-tich-toi-thieu-duoc-tach-thua-dat-tren-dia-ban-tinh-binh-duon