​UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành văn bản hỏa tốc về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.
Theo đó, yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố cùng các đơn vị có liên quan tiếp tục nghiêm túc thực hiện các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 và của UBND tỉnh tại Công văn số 1431/UBND-VX ngày 27/3/2020 về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Từ ngày 23/4/2020 đến hết ngày 03/5/2020, người đứng đầu chính quyền các cấp tiếp tục tạm dừng hội họp, tập trung trên 20 người; dừng toàn bộ các nghi lễ tôn giáo; cấm tụ tập trên 20 người ngoài công sở, trường học, bệnh viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người và người tại các điểm công cộng; các cơ sở kinh doanh dịch vụ, phân xưởng, nhà máy sản xuất được phép hoạt động phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo khuyến cáo của Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch Covid-19; tiếp tục đóng cửa các dịch vụ không cần thiết: Massage, phòng tập thể hình (gym), phòng tập yoga, karaoke, vũ trường, cơ sở du lịch, tham quan, tụ điểm vui chơi, phòng game, giải trí, chiếu phim, quán bia,...; tiếp tục đóng cửa các cơ sở làm đẹp, thẩm mỹ, vật lý trị liệu trên toàn tỉnh; khuyến cáo người dân không nên rời khỏi nhà và di chuyển khi không cần thiết, đeo khẩu trang tại nơi công cộng. Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục tổ chức, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan nhà nước trong tình hình dịch bệnh theo đúng tinh thần Công văn số 1430/UBND-NC ngày 27/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh cho đến khi có chỉ đạo mới.

Các cấp, các ngành tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch; thường xuyên, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin đến từng người dân những nội dung cụ thể, thiết thực, hình thức phù hợp, hiệu quả để mọi người luôn nêu cao tính chủ động, tinh thần trách nhiệm trong nhân dân nhằm thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, bảo vệ mình và bảo vệ cộng đồng, nhất là việc khuyến khích người dân tham gia sử dụng ứng dụng, tự nguyện khai báo y tế toàn dân NCOVI và phản ánh thông tin liên quan đến dịch bệnh trên phần mềm theo chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền (tại địa chỉ https://ncovi.vnpt.vn hoặc https://moh.ncovi.vn), đồng thời tích cực ủng hộ, hỗ trợ các lực lượng chức năng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó phải thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định này và xử lý thật nghiêm các trường hợp không chấp hành, vi phạm, đưa tin xuyên tạc, không đúng sự thật.

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố cùng các đơn vị có liên quan căn cứ các chỉ đạo của Trung ương, tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 để quyết định cho phép học sinh trên địa bàn tỉnh đi học trở lại từ ngày 04/5/2020; đồng thời, chỉ đạo các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên, các cơ sở giáo dục trực thuộc trên địa bàn tỉnh và đề nghị các trường đại học căn cứ, cập nhật các chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo,… về công tác phòng, chống dịch Covid-19 để triển khai thực hiện quy trình chặt chẽ, đồng bộ các phương án, biện pháp phòng, chống dịch bệnh này một cách hiệu quả nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên, học viên, giáo viên, giảng viên… trên địa bàn tỉnh đi học trở lại; tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành, giảng dạy, học tập.

Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường công tác tuần tra, giám sát, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh (kịp thời ngăn chặn xử lý nghiêm các trường hợp đua xe trái phép, tụ tập đông người gây mất trật tự nơi công cộng…).​

Chiều ngày 22/4/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Covid-19 để đưa ra các quyết sách mới. Theo đó, Bình Dương được xếp vào một trong các tỉnh, thành phố thuộc nhóm có nguy cơ thấp phát sinh dịch bệnh.
Nguồn: https://www.binhduong.gov.vn/thong-tin-tuyen-truyen/2020/04/932-binh-duong-tiep-tuc-dong-cua-cac-dich-vu-khong-can-thiet-den-het-ngay-03-5-202