UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu UBND các huyện, thị, đơn vị trực cắt giảm một số quầy tiếp nhận hồ sơ, tăng cường giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến và bưu điện.

Tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hànn chính công Thủ Dầu Một. Ảnh: Đỗ Trường

Ngày cách ly xã hội thứ ba, 3.4, 100% bộ phận một cửa từ cấp xã đến tỉnh trên địa bàn Bình Dương đã triển khai thực hiện cắt giảm một số quầy tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp để phòng chống dịch Covid-19.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Dương, bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả phải có phương án bố trí nhân sự hợp lý, linh hoạt để đảm bảo giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Khử khuẩn trước khi đến các quầy tiếp nhận hồ sơ. Ảnh: Đỗ Trường 

UBND tỉnh Bình Dương cũng khuyến khích, vận động người dân thực hiện các thủ tục hành chính công thông qua dịch vụ công trực tuyến và qua bưu điện, hạn chế tiếp xúc, tập trung đông người tại trụ sở các cơ quan, đơn vị nhà nước.

Ghi nhận của PV Thanh Niên sáng 3.4, tại Trung tâm phục hành chính công TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương), người dân, doanh nghiệp đến giải quyết thủ tục hành chính phải đeo khẩu trang, rửa tay và vào buồng khử khuẩn trước và sau khi đến giải quyết thủ tục hành chính.

Người dân thực hiện giữ khoảng cách tại Trung tâm phục vụ hành chính công Thủ Dầu Một.Ảnh: Đỗ Trường

Theo thông báo của UBND TP.Thủ Dầu Một, từ ngày 3.4, tại Trung tâm phục vụ hành chính công TP.Thủ Dầu Một cắt giảm một số quầy, chỉ còn 4 quầy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trong các lĩnh vực như: Lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND TP.Thủ Dầu Một; lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Văn phòng đăng ký đất đai Thủ Dầu Một, đăng ký kinh doanh và thế chấp giao dịch.

Nguồn: https://thanhnien.vn/thoi-su/binh-duong-cat-giam-quay-tiep-nhan-ho-so-tang-giai-quyet-thu-tuc-truc-tuyen-1205564.html