​UBND tỉnh Bình Dương vừa có văn bản chấp thuận cho học sinh đi học trở lại sau khi nghỉ h​ọc 02 tuần để phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.​

​Theo đó, học sinh thuộc các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục trực thuộc trên địa bàn tỉnh đi học trở lại từ thứ hai, ngày 17/02/2020 theo như đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 222/TTr-SGDĐT ngày 12/02/2020.

Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục trực thuộc trên địa bàn tỉnh căn cứ chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra để triển khai thực hiện quy trình chặt chẽ, đồng bộ các phương án, biện pháp phòng, chống dịch bệnh một cách hiệu quả nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên,... trên địa bàn tỉnh.


Nguồn: https://www.binhduong.gov.vn/thong-tin-tuyen-truyen/2020/02/332-ngay-17-02-2020-hoc-sinh-binh-duong-hoc-tro-la